• Csak az tarthatja be aki ismeri is
 • Kérjük segítsen, hogy másokhoz is eljusson

Kezdeményezésünk

Az „e-Etikett” kezdeményezés keretében hazai szakértők, oktatók, kutatók, művészek kétnapos kerekasztal-beszélgetés keretében alkották meg a magyar digitális etikettet, amely gondolatébresztő ajánlásgyűjtemény az e-világban. e-Etikett

Mi az az e-Etikett?

A Magyar Telekom és lakossági márkái, a T-Home és a T-Mobile egy újfajta kezdeményezést indítottak „e-Etikett” címmel, amelynek keretében – Magyarországon most először - a modern kommunikációs platformok használatára vonatkozóan kialakításra került egy digitális ajánlásgyűjtemény, azaz e-Etikett.

Az e-Etikett szükségességének indoka, hogy a kommunikációs eszközök és formák változása új viselkedési normákkal is jár. De nem gondolkodunk egyformán, a helyzeteket különbözőképpen értelmezzük, ebből adódóan sok a bizonytalanság. E bizonytalanság megszüntetésére, a közös platform kialakítására született meg az e-Etikett, mely szinte minden, korunkban használt kommunikációs eszköz és forma, a telefon, az elektronikus levél, a szöveges üzenet, a social media, a videokonferencia vagy a blogok, chat, stb. használatával kapcsolatban kínál eligazítást.

Honnan indult a kezdeményezés?

A Deutsche Telekom ötletgyártó és kutató csapatától eredt a kezdeményezés, amelynek keretében Németországban már korábban megszületett a digitális „eEtiquette”. Az ötletgazdák nagy hangsúlyt fektettek a hitelességre: a 101 ajánlásból álló nemzetközi viselkedési kódex széles körű egyeztetés, nemzetközi műhelymunka eredményeképpen jött létre - fogyasztók, kommunikációs szakértők, egyetemi tanárok, hallgatók, gyerekek és tinédzserek, valamint 12 ország „digitális írástudói” bevonásával, illetve aktív részvételével. A nemzetközi „eEtiquette” mind tartalmában, mind megjelenési formájában igyekszik ötvözni a tradicionális értékeket a modern kor vívmányaival. A javaslatok nem csak humorosak, de gondolatébresztő, állásfoglalásra, adott esetben vitára késztető formában kerültek megfogalmazásra azzal a nem titkolt szándékkal, hogy társadalmi párbeszédet gerjesszenek.
A nemzetközi tapasztalatokat összegző „eEtiquette” az angol nyelvű www.eetiquette.com oldalon érhető el.

A Magyar Telekom hazai kezdeményezése

A Magyar Telekom társadalmi felelősségvállalása részeként fontosnak tartja, hogy az általa kínált kommunikációs eszközök és szolgáltatások használatára vonatkozóan is hasznos tanácsokkal szolgálhasson. Az e-világ viselkedési normáinak megalkotására, a követendő tanácsok megfogalmazására olyan hazai szakértőket, véleményformáló személyiségeket, újságírókat és bloggereket kért fel, akik jártasak a digitális kommunikációs eszközök használatában, és tevékenységükkel, gondolataikkal már eddig is hozzájárultak a társadalom értékteremtő folyamataihoz. A 92 ajánlásból álló gyűjtemény, a magyar e-Etikett két napos szakértői műhelymunka eredményeképpen született meg.

A kerekasztal eredménye: e-Etikett ajánlásaink

 • Kezdeményezésünk

  Az „e-Etikett” kezdeményezés keretében elkészült az első magyar digitális e-Etikett, amely gondolatébresztő ajánlásgyűjtemény az e-világban. Folytatás itt...
 • Szakértői kerekasztal

  A Magyar Telekom oktatók, kutatók, művészek és újságírók részvételével/bevonásával kerekasztal beszélgetést kezdeményezett, amelynek célja digitális együttélés hazai szabályainak, ajánlásainak, azaz az e-Etikettnek a megalkotása volt. Folytatás itt...
  Szakértői kerekasztal
 • Ismerje meg a kerekasztal szakértőit

  Az e-Etikett összeállítása során az volt a cél, hogy az ajánlások sokféle szempont és vélemény alapján jól használható, praktikus szabályrendszert alkossanak. Összes szakértőnk...
e-Etikett
Magyar Telekom Nyrt © 2010 Minden jog fenntartva!